Catalunya. Marea Residències

Presentación del libro ¡Vergüenza! de Manuel Rico en Barcelona

Intervención y coloquio en la presentación del libro "¡Vergüenza! El escándalo de las residencias" de Manuel Rico en Barcelona
Intervenció i col·loqui a la presentació del llibre "¡Vergüenza! El escándalo de las residencias" de Manuel Rico a Barcelona

La nostra resposta a: Model d’atenció...

1) El present document Model d'atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres residencials per a gent gran presentada per la Generalitat de Catalunya", semblà més una declaració de voluntats, ja que no determina el funcionament ni clarifica a nivell "micro" la realitat de com i amb quin pressupost s’implementara . És important el personal sanitari, però no tot ha d'estar enfocat amb aquest al personal sanitari o farmacològic

2) És fonamenta'l el reconeixement professional i la millora de les condicions laborals dels auxiliars geriàtriques, per reduir les rotacions i captar professionals que realment les agradi treballar en el sector i que siguin vocacionals, ja que és ben difícil trobar professionals a causa de la pressió que pateixen per l'empresa i per la càrrega laboral....