La nostra resposta a: Model d’atenció...

1) El present document Model d'atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres residencials per a gent gran presentada per la Generalitat de Catalunya", semblà més una declaració de voluntats, ja que no determina el funcionament ni clarifica a nivell "micro" la realitat de com i amb quin pressupost s’implementara . És important el personal sanitari, però no tot ha d'estar enfocat amb aquest al personal sanitari o farmacològic

2) És fonamenta'l el reconeixement professional i la millora de les condicions laborals dels auxiliars geriàtriques, per reduir les rotacions i captar professionals que realment les agradi treballar en el sector i que siguin vocacionals, ja que és ben difícil trobar professionals a causa de la pressió que pateixen per l'empresa i per la càrrega laboral.

3) També s'ha de modificar i elevar la seva formació reglada de l'auxiliars de geriatria Una titulació especialitzada a l'atenció de dependència de la gent gran. I no ha de ser un personal en què depengui només de la branca social, sinó que hauria d'estar entre la branca sanitària i social.

4) S'ha d'entendre, per una altra part, que les residències no han d'estar dirigides només a persones amb màxima dependència o pluripatologíes.
Hi ha persones grans amb diferent grau d'autonomia i les residències han de contemplar aquestes diferències.
Una residència és la continuació de l'habitatge particular, però adequada a les necessitats. Les residencia on les persones pugui fer una vida normal.

5) Amb relació al paper de l'atenció primària, hauria de quedar ben clar el paper assignat i la responsabilitat entre la residència i l'AP, ja que no queda clar si la funció dels sanitaris de l'AP serà una funció purament puntual com va ser durant la pandèmia o amb capacitat d'incidir en activitats (higiene, canvis posturals, atenció integral de salut) que es fan, el personal, etc.-

6) Tampoc no es diu res de les ràtios dels treballadors auxiliars, que en lloc d'augmentar-los s'han reduït. (última revisió feta el 2010 Actualment les ràtios marquen un treballador a la nit per 35 i a partir de 35 dos i a partir de 80 dos i un localitzat. (situació de ràtios que ja es van veure a la pandèmia insuficient)
En neteja també s'han de marcar, ja que és una de les parts en les quals més s'estalvien.

7) Les residències públiques/privades han de tenir uns ítems de qualitat que s'han de revisar cada any i les inspecciones no només han de ser tècniques, sinó de comprovació segons els ítems de qualitat establers, comprovant que s'està fent i com, i de forma aleatòria parlar amb els diferents agents de salut així com a les usuàries i familiars en el cas que la persona no estigui preparada per respondre.

Firmat: Helena Motos
Marea de Residencias
24/03/2022

Enlace a este texto en pdf

 

Etiquetas: